Provisionsinkasso

Provisionsinkasso

Vill du få betalt för dina fordringar men inte riskera några kostnader om inkassoärendet misslyckas? ProvisionsInkasso innebär att vi bara tar betalt av dig om vi lyckas driva in dina pengar. Vi tar då 50 % av kapitalbeloppet och räntan. Om vi misslyckas står vi för alla kostnader.

provisionsinkasso

Frågor?

Har du några frågor ringer du oss på telefon 073-54 50 205 eller skickar ett mejl till info@kreditbevakarna.se.

ProvisionsInkasso

ProvisionsInkasso innebär att vi bara tar betalt av dig om vi lyckas driva in dina pengar. Vi tar då 50 % av kapitalbeloppet och dröjsmålsräntan. Om vi misslyckas står vi för alla kostnader.

ProvisionsInkasso väljer du istället för vanligt inkasso när exempelvis din fordran är på ett mindre belopp, eftersom det annars kan bli relativt dyrt att driva ärendet som ett vanligt inkassoärende. Ett annat exempel när ProvisionsInkasso är ett bra alternativ är när du själv har försökt få betalt under en längre tid utan att lyckats få in dina pengar. Det gemensamma är att man gärna vill ha in sina pengar men inte vill riskera några kostnader om ärendet misslyckas.

Det är också möjligt att lägga över ett inkassoärende på ProvisionsInkasso i ett senare skede i inkassoprocessen, t ex när det är dags för rättsliga åtgärder eller om en ansökan om utmätning har misslyckats.

Vi arbetar hela tiden aktivt med ditt provisionsärende. Enda skillnaden mot vanligt inkasso är att vi själva beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas. I vanliga inkassoärenden får du alltid en förfrågan från oss innan vi vidtar en ny åtgärd.

Här läser du de fullständiga villkoren för ProvisionsInkasso.

Beställ ProvisionsInkasso