Provisionsinkasso

Årsabonnemang

Som abonnent har du tillgång till Påminnelser, Kreditupplysningar och Utlandsinkasso. Klicka på länkarna för mer information. Du håller dig även uppdaterad om dina ärenden via vår on-linetjänst WebbInkasso. Vår låga årsavgift gör oss till en intressant aktör på marknaden.

Inkasso årsabonnemang

Frågor?

Har du några frågor ringer du oss på telefon 073-54 50 205 eller skickar ett mejl till info@kreditbevakarna.se.

Utlandsinkasso

Om du har utlandskunder som inte betalar sina fakturor så kan vi, inom ramen för ett internationellt samarbete mellan inkassoföretag, erbjuda dig bästa möjliga service.

Inkassoprocessen skiljer sig från land till land. I de flesta länder finns inte den summariska processen med fasta priser som vi har i Sverige. Det gör att priserna varierar kraftigt mellan olika länder. Ofta kan det bli kostsamt att driva in utländska fordringar.

Det internationella samarbetet gör att vi kan erbjuda dig konkurrenskraftiga priser. Eftersom vi har kontakter i de flesta länder så kan du alltid vända dig till oss med din förfrågan.

När det gäller de nordiska länderna och länderna inom EU så har vi fasta priser och fasta provisionsnivåer. När det gäller övriga länder lämnar vi gärna en offert.

kräver att man är abonnent

Den här tjänsten kräver att du har
ett abonnemang hos oss.