Fått inkassokrav

Jag har redan betalt fakturan, måste jag ändå betala kostnader?

I vissa fall kan du ändå vara skyldig att betala kostnader....

Har du redan betalt fakturan när du får vårt inkassokrav så kan du ändå vara skyldig att betala inkassokostnad och dröjsmålsränta.

När det gäller fakturafordringar så anses de betalda när beloppet bokförs på mottagarens konto. Det är alltså inte den dagen du skickade iväg din betalning som är avgörande utan när det bokfördes på mottagarens konto. Man jämför sedan det här datumet med inkassokravets utskriftsdatum.

Dröjsmålsränta är du alltid skyldig att betala om du betalar din skuld efter förfallodagen.