Fått inkassokrav

Vilken ränta och vilka kostnader är jag skyldig att betala?

Räntesatsen styrs av räntelagen eller avtal

Enligt räntelagen kan fordringsägaren ta ut en dröjsmålsränta med åtta procentenheter över vid varje tid gällande referensränta. Om referensräntan är 4 % får du alltså betala en årsränta på 4 + 8 procentenheter = 12 %.

Eftersom räntelagen är dispositiv så är det möjligt att avtala om en annan räntesats. I de flesta avtal finns det därför en klausul som reglerar hur stor ränta du ska betala.

Lagstadgade kostnader

När du får ett inkassokrav har det lagts på en lagstadgad inkassokostnad som för närvarande är 180 kronor.

För företag gäller andra regler och du kan under vissa omständigheter få betala en kostnad på 450 kronor per faktura. Detta är en förseningsersättning och den läggas på om fakturan inte är betald inom 30 dagar.

När ett ärende går vidare till Kronofogen med en ansökan om betalningsföreläggande tillkommer det normalt 640 kronor i lagstadgade kostnader. Det är 300 kronor i ansökningsavgift och 340 kronor i ombudsarvode.

Om ärendet går vidare till utmätning så tillkommer normalt en kostnad på 600 kronor. Vid bland annat avhysningsärenden kan ytterligare kostnader tillkomma.