Fått inkassokrav

Vad händer när jag får ett inkassokrav?

Det här händer om du betalar:

Om du betalar både kapitalskuld, ränta och kostnader inom åtta dagar så avskrivs inkassoärendet. Du har då registrerats i vårt interna inkassoregister men du har inte fått någon betalningsanmärkning och finns inte heller registrerad i något offentligt register.

Om du vill betala men inte kan:

Om du inte kan betala hela skulden inom åtta dagar bör du höra av dig till oss och diskutera vilka möjligheter som finns.

Det här händer om du inte betalar:

Du har åtta dagar på dig att betala eller inkomma med invändningar. Tiden räknas från den dag inkassokravet är utskrivet. Eftersom du kan betala på den åttonde dagen väntar vi ytterligare fyra dagar innan vi vidtar nya åtgärder.

Om du inte betalar eller hör av dig inom den angivna tiden riskerar du att ärendet lämnas till Kronofogden med en ansökan om betalningsföreläggande. Vid en ansökan tillkommer ytterligare minst 640 kronor i kostnader. En ansökan ger betalningsanmärkning för företag.

När Kronofogden får vår ansökan kommer de att sända dig ett föreläggande. Om du fortfarande inte betalar kommer de att utfärda ett utslag. Ett utslag ger betalningsanmärkning för både företag och privatpersoner.

Betalar du fortfarande inte när Kronofogden har utfärdat ett utslag så kan vi lämna en ansökan om utmätning till Kronofogdens exekutiva avdelning. När vi gör en sådan ansökan kommer Kronofogden att mäta ut i lös och fast egendom och för privatpersoner även i lön. Vid en ansökan om utmätning tillkommer ytterligare minst 600 kronor i kostnader.