Fått inkassokrav

Vad gör jag om inkassokravet är fel?

Så här gör du

Om du anser att inkassokravet är felaktigt ska du i första hand kontakta oss. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du behöver mer information eller har några frågor.

Ett bestridande kan göras både skriftligt och muntligt. Bäst är att göra det skriftligt. Du kan skriva ett brev, faxa eller skicka ett mail till oss. I bestridandet ska du redogöra för vad som är fel. Det kan t ex gälla att en vara var felaktig vid leverans eller att du inte har beställt varan. Det är lättare för fordringsägaren att kontrollera dina uppgifter om du detaljerat beskriver vad som är fel. Bifoga gärna någon form av dokumentation om det är möjligt.

Tänk alltså på att det inte räcker med att skriva till oss och meddela att du bestrider inkassokravet. Ett sådant bestridande kan vi inte ta någon hänsyn till och du riskerar då att ärendet lämnas till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande.

Vi hjälper gärna till att lösa tvisten

Finns det en möjlighet att lösa tvisten hjälper vi gärna till att förmedla ett förslag till fordringsägaren. Lämna i så fall förslaget samtidigt som du bestrider. Vi meddelar fordringsägaren och låter dem ta ställning till ditt förslag.

Det här händer om ni inte kommer överens

Om det finns en dokumenterad tvist går vi inte vidare med en ansökan om betalningsföreläggande eftersom Kronofogden inte handlägger tvister. Istället kan fordringsägaren bestämma sig för att ta ut en stämningsansökan vid tingsrätten. Det blir då tingsrätten som får avgöra vem som har rätt efter att parterna har lagt fram sin bevisning.

Var kan jag få hjälp

Om du känner att du behöver hjälp kan du kontakta en jurist som för din talan. Kontrollera också med ditt försäkringsbolag om du kan få rättshjälp genom din försäkring.

Konsumenter kan också kontakta kommunens konsumentvägledning för råd och hjälp. Adressuppgifter hittar du oftast i telefonkatalogen eller på respektive kommuns webbplats. Om du som konsument vill få din sak opartiskt prövad är det också möjligt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det är en statlig myndighet som har till uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Observera att ARN inte tar upp alla ärenden, bland annat finns det beloppsgränser.