Vårt arbetssätt

Så här arbetar vi med ditt inkassoärende

1. Inkassokrav och bekräftelse

När vi får din beställning sänder vi omgående ett inkassokrav till din kund. Samma dag som din kund får inkassokravet får du en bekräftelse från oss. Enligt inkassolagen har din kund nu åtta dagar på sig att betala. Vi måste sedan vänta ytterligare fyra dagar innan vi kan vidta några nya åtgärder.

2. Bedömning och beställning

Är inkassokravet obetalt efter tolv dagar gör vi en bedömning inför ärendets fortsatta handläggning. Du får en beställningsblankett med vår bedömning. Det är sedan du som avgör vilka åtgärder vi ska vidta. Utöver "rättsliga åtgärder" så kan du också välja att lägga över ärendet på provision eller att avsluta det.

3. Rättsliga åtgärder

Om du vill gå vidare med inkassoprocessen så är nästa steg rättsliga åtgärder. Det innebär att vi ansöker om betalningsföreläggande på förfallna fakturor eller liknande.

Vi kan också ansöka om återtagning av varor eller avhysning av hyresgäst. Om ärendet inte behöver kompletteras gör vi en ansökan samma dag som vi får din beställning och inom några dagar får din kund en delgivning från kronofogden.

4. Utmätning

När din kund är delgiven så får vi ett utslag i målet om betalningsföreläggande. Det innebär att utmätning får göras i din kunds tillgångar. Utslaget använder vi som påtryckning för att få betalt omgående.

Om vi bedömer att det är möjligt att tvinga fram en betalning så lämnas ärendet till kronofogden för utmätning. Kronofogden utreder om det finns utmätningsbara tillgångar.

5. Efterbevakning

Ibland misslyckas kronofogden med utmätningen. Du får då ett erbjudande om att lägga över ärendet på efterbevakning.

Efterbevakning innebär att vi hela tiden följer upp och kontrollerar din kunds betalningsförmåga. Under bevakningstiden arbetar vi hela tiden aktivt med ditt ärende. Vi bearbetar din kund med brev och telefonsamtal och försöker få till stånd en frivillig betalning. Det kan även bli aktuellt med en ny ansökan om utmätning.

6. Konkursansökan

Det händer att kronofogden inte kan göra en utmätning hos ett företag. Detta trots att det pågår verksamhet. Det beror bland annat på att alla tillgångar i ett företag inte är utmätningsbara.

En möjlighet att få betalt i detta läge är att lämna in en konkursansökan och på så sätt tvinga fram en betalning. Vi hjälper Dig med alla detaljer.