Juridisk konsultation

Frågor?

Har du frågor angående tjänsten, tveka inte att ta kontakt med oss. Det gör du smidigast via telefon 073-54 50 205 eller genom att fylla i formuläret nedanför så återkommer vi så snart vi kan.


Juridisk konsultation

För att stärka våra kunders möjlighet att få juridisk hjälp och bistånd i tvister samarbetar vi med Consilio Advokatbyrå.

När tvist uppstår i ett inkassoärende kan du kontakta Consilio Advokatbyrå för en kostnadsfri genomgång av ärendet och för att få råd hur du kan gå vidare. Vid fortsatt biträde av Consilio Advokatbyrå är du berättigad till vår förmånliga specialtaxa hos Advokatbyrån.

Consilio Advokatbyrås webbplats hittar du mer information.

Om juridiska tvister

Tvister kan normalt inte lösas inom ramen för inkassohanteringen. Men om du vill så hjälper vi gärna till med att försöka nå en förlikning. Kan parterna inte nå en frivillig uppgörelse måste tvisten för det mesta lösas genom att man hänskjuter ett ärende till rättegång eller genom att man tar ut en stämningsansökan vid tingsrätten.

Du får mer detaljerad information om den här möjligheten när det uppstår en tvist i ett inkassoärende.