Prisinformation

Vi tar alltid ett fast pris per inkassoärende, för närvarande är priset för ett inkassokrav 620 kronor plus moms. Är du privatperson eller har du har verksamhet som inte är momspliktig så är priset 775 kronor inklusive moms. Avgiften fakturerar vi dig.

Eftersom din kund är skyldig att betala en inkassoavgift har du möjlighet att få tillbaka 180 kronor av det beloppet.

Under vissa förutsättningar kan man istället ta ut en förseningsersättning på 450 kronor. Detta gäller endast mellan näringsidkare. Vi bevakar om det är möjligt att ta ut den högre avgiften.

Beställ enstaka inkassoärende

När du lämnar in ett ärende så godkänner du våra Allmänna villkor.

Är din kund privatperson, HB eller KB godkänner du också Personuppgiftbiträdesavtalet. Vi har upprättat det här avtalet för att förenkla för dig som personuppgiftsansvarig. Du är ju ansvarig för att vi behandlar dina kunders personuppgifter på korrekt sätt.

Här kan du ladda ner PDF-blanketter för beställning Inkasso. Ladda ner blanketten, spara den på din dator och följ instruktionerna.

För att det ska fungera enligt instruktionerna måste du ha Adobe Acrobat Reader som standardapp för PDF-filer. Öppnar du filen i en webbläsare kan du i de flesta fall fylla i blanketten, spara den på din dator och bifoga den i ett mail.

Den här filen använder du om du är ny kund.

Den här filen använder du om du redan är kund.

Andra sätt att beställa

Vill du inte fylla i beställningsblanketten kan du istället skicka fakturorna direkt till vår info-mail: info@kreditbevakarna.se – skriv att du vill beställa inkasso, har du tillgång till ditt kundnummer och gäldenärens organisationsnummer/personnummer skriver du dit det också.

Till de kunder som tidigare använt formulären erbjuder vi dessutom WebbInkasso. Med WebbInkasso kan du beställa inkasso men även titta på dina ärenden, lämna meddelanden, rapportera betalningar och skriva ut rapporter.

Hör av dig till oss om du är intresserad av det så skickar vi över inloggningsuppgifter för WebbInkasso. Hör också av dig om du har några andra frågor.