Prisinformation

Vi tar alltid ett fast pris per inkassoärende, för närvarande är priset för ett inkassokrav 620 kronor plus moms. Är du privatperson eller har du har verksamhet som inte är momspliktig så är priset 775 kronor inklusive moms. Avgiften fakturerar vi dig.

Eftersom din kund är skyldig att betala en inkassoavgift har du möjlighet att få tillbaka 180 kronor av det beloppet.

Under vissa förutsättningar kan man istället ta ut en förseningsersättning på 450 kronor. Detta gäller endast mellan näringsidkare. Vi bevakar om det är möjligt att ta ut den högre avgiften.

Beställ enstaka inkassoärende

Det här formuläret gäller endast för ärenden inom Sverige och för fordringar i SEK. Kontakta oss för mer information om du har ett utlandsärende eller fordringar i andra valutor.

Fyll i formuläret nedan för att beställa enstaka inkassoärende. Uppgifterna markerade med * måste fyllas i för att du ska komma vidare.

När du lämnar in ett ärende så godkänner du våra Allmänna villkor.

Är din kund privatperson, HB eller KB godkänner du också Personuppgiftbiträdesavtalet. Vi har upprättat det här avtalet för att förenkla för dig som personuppgiftsansvarig. Du är ju ansvarig för att vi behandlar dina kunders personuppgifter på korrekt sätt.

Jag är ny kund
Jag är redan kund


Beställ enstaka inkassoärende - ny kund

Uppgifter om den som beställer:


Uppgifter om den som beställer

Uppgifter om den som ska krävas:

När vi skickar inkassokrav måste vi ange vad fordran avser. Ge därför en kort beskrivning av vilka varor eller tjänster dina fakturor avser:

Specifikation av skuld:


Vill du ha en kopia av din beställning vänligen fyll i din e-postadress här nedan.