Inkasso

Inkasso

KreditBevakarna erbjuder inkasso till fasta priser. Inom ramen för den här tjänsten hjälper vi dig med inkassokrav, ansökan om betalningsföreläggande och utmätning. Dessutom har du tillgång till provisionsinkasso och efterbevakning. Vi kan också hjälpa dig med ett antal specialtjänster. Du läser mer om de tjänsterna här nedanför.

ProvisionsInkasso

ProvisionsInkasso är ett alternativ till vanligt inkasso och innebär att vi bara tar betalt av dig om vi lyckas driva in dina pengar. Vi tar då 50 % av indrivet kapital och ränta. Misslyckas vi så står vi för alla kostnader. Här läser du de fullständiga villkoren för ProvisionsInkasso.

Du kan använda ProvisionsInkasso när dina fakturor är på mindre belopp eller när det är tveksamt om det går att få betalt inom rimlig tid och till rimliga kostnader.

Efterbevakning

När din kund saknar utmätningsbara tillgångar skriver du ofta av fordran i bokföringen. Lägger du över ärendet på efterbevakning så fortsätter vi att arbeta aktivt med ditt inkassoärende. Ett alternativ till efterbevakning är konkurshot och konkursansökan eller provisionsinkasso.

Avhysning

När det gäller avhysning av hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare så finns det ett omfattande regelverk. Det är dessutom olika regler om det är en privatperson eller ett företag som ska avhysas. Det skiljer också mellan bostadsrätt och hyresrätt. Kontakta oss så hjälper vi dig med alla detaljer.

Tvångsförsäljning av bostadsrätt

I samband med avhysning av bostadsrättsinnehavare blir det ofta aktuellt med en tvångsförsäljning av bostadsrätten. Vänd dig till oss så hjälper vi dig med alla detaljer.

Konkurshot & konkursansökan

Det händer ibland att kronofogden inte kan mäta ut något hos din kund trots att det pågår verksamhet i företaget. Att ett företag ändå kan leva vidare beror på att alla tillgångar inte är utmätningsbara. I ett sådant läge kan vi hjälpa dig med ett konkurshot och en konkursansökan. Begär detaljerad information i varje enskilt fall.

Återtagning

Ibland kan det vara bättre att begära återtagning av varor än att försöka få betalt för dem. För att kunna återta varor måste man ha ett ägarrättsförbehåll som är undertecknat av bägge parter senast i samband med skuldens uppkomst. Kontakta oss så hjälper vi dig med alla detaljer.

Uttaxeringar i samfälligheter

Avgifter i samfälligheter är under vissa förutsättningar direkt utmätningsbara. Ibland vill man ändå prova att få betalt genom ett inkassokrav. Vi hjälper dig med både inkassokrav och rutinerna kring utmätningen.